Produkter

Vårt egenutvecklade och patenterade ZIP-Element är ett modernt och högkvalitativt byggelement. Det är enkelt att montera, lätt att transportera och passar både för väggar, tak och golv. Självklart använder vi ZIP-Elementet i alla våra bomoduler och byggbodar. Det gör dem smarta, energieffektiva och brandsäkra.