ZIP-ELEMENTET

INNOVATIV KVALITET

Vårt mål är att Zenergys patenterade och CE-märkta Zip-Element ska bli känt som det perfekta komplementet – eller alternativet – till trä och betong. Det finns fördelar med alla material, och en klok byggherre ser till att anpassa materialet så att resultatet blir det man strävar efter. Med vårt material kan effektiva moduler byggas i snabb takt, men vi kan också komplettera och klä ytterväggarna med önskat material. Fönstersättning, takhöjd och taklutning kan varieras helt efter arkitektens önskemål och beställarens krav.

ZIP-ELEMENTET KAN ANVÄNDAS SOM

VÄGGELEMENT

TAK OCH GOLVBJÄLKLAG

UTFACKNINGSVÄGGAR

ZIP-Elementet är stommen i våra moduler. Det gör att vi kan leverera smarta, energieffektiva och brandsäkra lösningar för bostads- och byggbranschen. Vi har flexibla modullösningar, såväl för byggarbetsplatsen som bostäder, kontor, äldreboenden, dagis och skolor.

ZIP-Element är en sandwichkonstruktion som består av ett högisolerande material mellan två skivor av högkvalitativ och återvinningsbar magnesiumoxid. Det är fukt- och mögelresistent och ger extremt god isolering. Dessutom är det obrännbart med den brandtekniska klassen A1 och brandmotståndsklassen EI60.

Zenergy moduler byggs enligt vår egenutvecklade system som möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktion till hög kvalitét.

FÖRDELAR MED ZIP-ELEMENTET

Det går mycket snabbt att montera zip-element. Lågt U-värde (0,13 – 0,17 W/m2K. Energiförbrukning i färdigt hus har mätts till 25 kWh/m2 och år. Vårt typhus, som värms med värmepump och kompletteras med solpaneler, når värden för nära noll-energi-hus. Materialet har låg vikt, vilket gör det lätt att hantera och effektivt och miljövänligt att transportera (Jfr andra byggmaterial). Väggarna är tunna jämfört med trä eller betongväggar. Därmed blir bruksarean cirka tio procent större jämfört med byggnader med samma byggnadsavtryck.  Byggsättet är kostnadseffektivt.  Zip-Elementen har inga organiska delar som kan mögla eller skadas av fukt på annat sätt. Zip-Elementen kan användas som bärande element.

Det lämpar sig i konstruktioner för lågenergi- och passivhus. I byggnader med ett till tre plan behövs inga andra bärande konstruktioner än ZIP-Elementen, vilket innebär att byggtiden kan kortas dramatiskt. I högre byggnader blir ZIP-Elementen effektiva utfackningsväggar i bärande konstruktioner. Jämfört med den traditionellt reglade väggen får du ett rationellt arbete, och väggar helt utan köldbryggor.

Med ZIP-Element kan du bygga energieffektivt och kvadratsmart. En normal väggtjocklek i en näranollenergibyggnad är drygt 40 cm. Med ZIP-Elementet blir väggen ungefär hälften så tjock. För en villa i snittstorlek i Sverige ger det ca 10 kvadratmeter som du kan använda till större boyta, eller mindre markavtryck. Trots de tunna väggarna ger ZIP-Elementet riktigt låga U-värden.

Obrännbart

CE-märkt

Extremt isolerande

Flexibelt och modulärt