SKOLOR

FUNKTIONELLA LOKALER

Skolbyggnader ska vara ljusa, funktionella och behovsanpassade. Vårt byggsätt svarar upp mot kraven och vår byggmetod medverkar till att processen från beslut till färdig byggnad kan vara snabb och effektiv.