Företrädesemission 2024

Företrädesemissionen i sammandrag
Preliminär tidplan

28 mars 2024: Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter
2 april 2024: Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter
3 april 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
8 april – 22 april 2024: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
8 april – 17 april 2024: Handel med uniträtter
8 april 2024: Första dag för handel i BTU
24 april 2024: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Klicka här för att ladda ner anmälningssedelLadda ner

TECKNINGSLÄNKAR