MEDDELANDE TILL INVESTERARE
15 maj, 2024

PRESSMEDDELANDE ÅRSREDOVISNING & REVISIONSBERÄTTELSE ZENERGY AB 2023

Zenergy-AB-Arsredovisning-2023-rb-signedLadda ner

Årsredovisning Zenergy AB 2023

Zenergy AB (publ.) offentliggör Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 finns tillgängligt på bolagets hemsida www.zenergy.se samt kan beställas via e-post: info@zenergy.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicklas Lundin, VD
E-post: nicklas.lundin@zenergy.se 
Telefon: 070 777 00 99

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 Maj 2024.