MEDDELANDE TILL INVESTERARE
11 april, 2024

Medlemmar i Zenergys styrelse och ledning utökar sin teckning i pågående företrädesemission

Zenergys-styrelse-och-ledning-utokar-sin-teckning-i-pagaende-foretradesemissionLadda ner