MEDDELANDE TILL INVESTERARE
23 februari, 2024

Styrelsen i Zenergy AB (publ) beslutar om en företrädesemission av units om cirka 27,5 MSEK

PM_Offentliggorande-av-villkor_Zenergy-AB-publ_2024-02-22Ladda ner