MEDDELANDE TILL INVESTERARE
27 maj, 2022

Kommuniké från årsstämman 2022 i Zenergy AB

Årsstämman, i Zenergy AB, org.nr 556796-2260, den 27 maj 2022 genomfördes utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Zenergy AB – Stämmokommuniké PDFLadda ner