MEDDELANDE TILL INVESTERARE
13 maj, 2022

Pressmeddelande rättelse årsredovisning 2021

Årsredovisning & revisionsberättelse Zenergy AB 2021_Ladda ner

Årsredovisning Zenergy AB 2021

Tidigare publicerat pressmeddelande innehöll en MAR-etikett, vilket var felaktigt. Zenergy AB (publ.) (”ZENZIP B”) offentliggör Årsredovisning 2021. Pressmeddelandet finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.zenergy.se). 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 finnas nu tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på adressen Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd och på bolagets hemsida, www.zenergy.se,

För mer information kontakta: Martin Karlsson – VD, Zenergy AB (publ)                          

Telefon: +46 (0)36 12 13 40  E-post: martin.karlsson@zenergy.se