MEDDELANDE TILL INVESTERARE
13 maj, 2022

Pressmeddelande Årsredovisning & revisionsberättelse Zenergy AB 2021

Årsredovisning & revisionsberättelse Zenergy AB 2021Ladda ner

Årsredovisning Zenergy AB 2021

Zenergy AB (publ.) (”ZENZIP B”) offentliggör Årsredovisning 2021.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 finnas nu tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på adressen Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd och på bolagets hemsida, www.zenergy.se,

För mer information kontakta: Martin Karlsson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: +46 (0)36 12 13 40  E-post: martin.karlsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 Maj 2022.