MEDDELANDE TILL INVESTERARE
6 maj, 2022

Rättelse: Uppdatering av tidigare pressmeddelande ”Kallelse till årsstämma i Zenergy AB”

Zenergy AB – Reviderad kallelse årsstämma 2022Ladda ner

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken ” Kallelse till årsstämma i Zenergy AB”, publicerat den 27 april 2022, där två rättningar har genomförts och kommuniceras genom detta pressmeddelande.


Rättelsen avser, Beslutsförslag val av ordförande vid stämman, ändras till Pontus Eklind samt att Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på adressen Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd och på bolagets hemsida, www.zenergy.se, ändras till senast två veckor innan årsstämman.

För mer information kontakta: Martin Karlsson – VD, Zenergy AB (publ)
Telefon: 0725106021 E-post: martin.karlsson@zenergy.se


Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2022.