MEDDELANDE TILL INVESTERARE
27 april, 2022

BESLUTSFÖRSLAG – Teckningsoptionsprogram riktat till styrelseledamot

Zenergy AB – Beslutsförslag teckningsoptionsprogramLadda ner