MEDDELANDE TILL INVESTERARE
13 april, 2022

Pressmeddelande – Stjärnhöken tecknar 3 årigt ramavtal för produktion av bostäder till ett värde av 270-300 MSEK

Ramavtal StjärnhökenLadda ner