MEDDELANDE TILL INVESTERARE
5 april, 2022

Zenergy AB (publ) har undertecknat en avsiktsförklaring att avyttra fastigheten Båramo

Zenergy har underteckat en avsiktsförklaring för att avyttra fastigheten Båramo1Ladda ner