MEDDELANDE TILL INVESTERARE
25 februari, 2022

Pressmeddelande – Stjärnhöken Bygg AB Avropar 12 bostäder för ca 24 MSEK

Pressmeddelande avrop 12 bostäderLadda ner

Stjärnhöken Bygg AB Avropar 12 bostäder för ca 24 MSEK


Som tidigare meddelats via pressmeddelande den 2021-05-07 då parterna tecknat ett entreprenadavtal, villkorat att beställaren erhåller bygglov och uppnår avtalad försäljningskvot. Beställaren har nu erhållit bygglov och uppnått försäljningskvoten, och avropar projektet i sin helhet. Första leveransen kommer ske under maj 2022 och projektet beräknas färdigställas under Q3 2022.


Avropsavtalet innefattas av bolagets nya affärsmodell, som beskrivs i Bokslutskommunikén, och genererar en jämnare fördelad resultatavräkning och förbättrad betalningsplan.


För mer information kontakta: Martin Karlsson – VD, Zenergy AB (publ)


Telefon: 0725106021 E-post: martin.karlsson@zenergy.se


Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2022.