MEDDELANDE TILL INVESTERARE
7 maj, 2021

Stjärnporten AB tecknar avtal om köp av 10 radhus av Zenergy AB (publ) till ett värde av 28 MSEK

Stjärnporten AB tecknar avtal om köp av 10 radhus av Zenergy AB (publ) till ett värde av 28 MSEK

Zenergy meddelar att bolaget tecknat avtal med Stjärnporten AB gällande produktion och etablering av ett bostadsprojekt i Stockholmsområdet, med 10 radhus där bygglovsprocess och detaljarbete tar vid.

Zenergy har fått i uppdrag att både tillverka och etablera de modulära enheterna. De byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats. Tillverkning och leverans kommer ske under 2022 även om en del projektering görs under 2021. Projektet ligger helt i linje med företagets ambition om att erbjuda marknaden energieffektiva bostäder baserat på det patenterade ZIP elementet som också ger en snabb byggprocess.   

Projektet består av 10 radhus på vardera 170 m² i två plan. Radhusen har utformats i nära samarbete med Cream Architects där Zenergy varit delaktiga i utformningen för att redan på ritbordet definiera smarta lösningar för en effektiv produktion av det modulära byggandet. Alla husen har en hög standard med öppna ytor kring kök och vardagsrum samt generösa fönsterpartier. Husen kommer ha fasadmaterial av trä som smälter in i omgivningen där de kommer uppföras. Avtalets giltighet är villkorat av att beställaren erhåller ett lagakraftvunnet bygglov samt uppnått sitt försäljningsmål.

”Ytterligare en affär med ett bostadsprojekt där vi varit med från start vilket är positivt för att kunna påverka lösningar som skapar ett snabbare flöde i fabriken.” säger Zenergys VD Urban Stenevi i en kommentar.

För mer information kontakta: 

Urban Stenevi – VD

Zenergy AB (publ) 
E-post: urban.stenevi@zenergy.se 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se