MEDDELANDE TILL INVESTERARE
7 maj, 2021

Stjärnhöken AB tecknar avtal om köp av 78 bostäder av Zenergy AB (publ) till ett värde av 134 MSEK

Stjärnhöken AB tecknar avtal om köp av 78 bostäder av Zenergy AB (publ) till ett värde av 134 MSEK

Zenergy meddelar att bolaget tecknat avtal med Stjärnhöken AB gällande produktion och etablering av flera bostadsprojekt i Stockholmsområdet och Gotland, med totalt 78 bostäder där bygglovsprocesser och detaljarbeten tar vid.

 Zenergy har fått i uppdrag att både tillverka och etablera de modulära enheterna. De byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på de olika byggplatserna. Merparten av tillverkning och leverans kommer ske under 2022 även om en del genomförs under 2021. Projektet ligger helt i linje med företagets ambition om att erbjuda marknaden energieffektiva bostäder baserat på det patenterade ZIP elementet som också ger en snabb byggprocess. 

Avtalet består av fyra olika bostadsprojekt:

Avtalets giltighet är villkorat av att beställaren erhåller ett lagakraftvunnet bygglov samt uppnått sitt försäljningsmål. Avtalet på de förstnämnda 11 parhusen tillhör den projektering som marknaden informerades om den 16 april 2021.  

Parhusen har utformats i nära samarbete med Cream Architects där Zenergy varit med i framtagandet för att redan på ritbordet utforma smarta lösningar för en effektiv produktion av det modulära byggandet. Alla husen har en hög standard med öppna ytor kring kök och vardagsrum samt generösa fönsterpartier.  

Husen kommer ha fasadmaterial av trä som smälter in i omgivningen där de kommer uppföras. 

Lägenheterna är ett spännande projekt där en byggnad i två plan skall inrymma 24 yteffektiva tvårummare med balkong och fin utsikt. För att skapa en effektiv produktion byggs både kök och badrum för två lägenheter i en och samma modul. Det reducerar kostnader både på material men framförallt i produktionstid. Ett stort steg framåt för att öka produktiviteten i fabriken.  

”Jättepositivt att vi tagit vår historiskt största affär som säkrar produktion i fabriken under lång tid framöver. Med denna trygghet som grund kan vi fortsätta utveckla vår affär med ytterligare projekt men också vårt patenterade ZIP-element som en egen produkt.” säger Zenergys VD Urban Stenevi i en kommentar.

För mer information kontakta: Urban Stenevi – VD
Zenergy AB (publ) 
E-post: urban.stenevi@zenergy.se 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. 

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se