MEDDELANDE TILL INVESTERARE
21 april, 2021

Rekreation Västö Gotland – avtal värt ca. 18 MSEK

Rekreation Västö Gotland AB tecknar avtal om köp av 12 Fritidshus av Zenergy AB (publ) till ett värde av ca. 18 MSEK

Zenergy meddelar att bolaget tecknat avtal med Rekreation Västö Gotland AB gällande produktion och etablering av ett fastighetsprojekt på Gotland, med 12 fritidshus med godkänt bygglov där detaljarbetet tar vid.

Zenergys uppdrag är att både tillverka och etablera de modulära enheterna. De byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats på Gotland. Merparten av tillverkning och leverans kommer ske under hösten 2021. Projektet ligger helt i linje med företagets ambition om att erbjuda marknaden energieffektiva bostäder baserat på det patenterade ZIP elementet som också ger snabb byggprocess.

Projektet består av två olika storlekar på husen, 60 m2 och 120 m2 där båda husmodellerna är i två plan med fina terrassmöjligheter. Byggnaderna kommer ha fasadmaterial som smälter in i den vackra naturen på Gotland. Avtalets giltighet är villkorat av att beställaren erhåller en godkänd finansiering.

”Hedrande att vi får möjligheten att bygga dessa fritidshus som kommer placeras i en fantastisk miljö med närheten till både havet och skogen. Projektet är ytterligare ett viktigt steg för oss att belägga fabriken för resterande del av året” säger Zenergys VD Urban Stenevi i en kommentar.

För mer information kontakta: Urban Stenevi – VD
Zenergy AB (publ)
E-post: urban.stenevi@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 apr 2021.

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se