MEDDELANDE TILL INVESTERARE
16 april, 2021

Process om avtal för bostäder i Kummelnäs

Stjärnhöken AB är i process om att teckna ett avtal med Zenergy AB (publ) om projektering för framtagande av bostäder till projekt i Kummelnäs

Zenergy meddelar att bolaget har för avsikt att teckna avtal med Stjärnhöken AB gällande utveckling och projektering på delar av ett fastighetsprojekt i Kummelnäs, Nacka kommun.

Om avtal ingås kommer Zenergys uppdrag vara att projektera och ta fram underlag för bostäder byggt på bolagets modulära plattform. Vid eventuell affär skall de byggas i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats. Projektet ligger helt i linje med företagets ambition om att erbjuda marknaden energieffektiva bostäder baserat på det patenterade ZIP elementet som också ger snabb byggprocess.

Projektet Kummelnäs omfattar även byggnation av andra typer av hus från andra Entreprenörer. Zenergys del är en viktig del för helheten i projektet. Skulle parterna nå en överenskommelse om affär kan det handla om ett ordervärde för Zenergy på 16-49 MSEK. Värdet varierar eftersom det i nuläget inte är fastställt om Zenergys omfattning i projektet. För det fall att avtal ingås kommer Zenergy uppdatera marknaden om detta. Projektet är planerat att säljstartas 2021 med inflyttning 2022.

Zenergy vill tydligt framhålla att inget avtal ännu är tecknat. Anledning till att informationen offentliggörs nu beror på att information om projektet upptagits i Årsredovisning ”Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB 2020”.

För mer information kontakta: Urban Stenevi – VD
Zenergy AB (publ)
E-post: urban.stenevi@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 apr 2021.

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP B och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se