MEDDELANDE TILL INVESTERARE
15 april, 2021

Ruts Fastighet AB tecknar avtal om köp av 22 småhus

Ruts Fastighet AB köper 22 småhus av Zenergy AB till ett värde av ca. 10 MSEK

Zenergy meddelar att bolaget tecknat avtal med Ruts Fastighet AB gällande produktion och etablering av ett fastighetsprojekt i Mälardalen, med 22 småhus där nu bygglovsprocessen och detaljarbetet tar vid.

Zenergys uppdrag är att både tillverka och etablera de modulära enheterna. De byggs i fabriken i Skillingaryd för att sedan etableras på byggplats i Mälardalen. Merparten av tillverkning och leverans kommer sannolikt ske under hösten 2021. Projektet ligger helt i linje med företagets ambition om att erbjuda marknaden energieffektiva bostäder baserat på det patenterade ZIP elementet som också ger snabb byggprocess.

Hela projektet omfattar även byggnation av andra typer av hus från ytterligare en Entreprenör. Zenergys del är ett viktigt komplement för att lösa helheten i projektet. Avtalets giltighet är villkorat av att beställaren erhåller ett lagakraftvunnet bygglov.

”Ett perfekt projekt för oss eftersom vi kan bygga klart husen helt och hållet i fabrik vilket medför en snabb och smidig etablering på byggplats. Vi har också utnyttjat potentialen på ett smart sätt med vårt ZIP element för att lösa en ekonomisk och väldigt bra taklösning” säger Zenergys VD Urban Stenevi i en kommentar.

För mer information kontakta: Urban Stenevi – VD
Zenergy AB (publ)
E-post: urban.stenevi@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 apr 2021.

Om Zenergy

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stockmarket är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se