ZIP-Element

Med ökade energi- och brandkrav och en pågående bostadsbrist måste vi bygga smartare, mer energieffektivt och brandsäkert. Med rätt material kan vi lösa dessa utmaningar. Zenergy ZIP-Element är ett CE-märkt, modernt och högkvalitativt byggelement för väggar, tak och golv. ZIP-Elementet är fukt- och mögelresistent och ger extremt god isolering. Dessutom är det helt obrännbart.

Användningsområden

ZIP-Elementet kan användas som väggelement, tak- och golvbjälklag samt i utfackningsväggar. Det lämpar sig i konstruktioner för lågenergi- och passivhus men också för större byggen. I en- till treplansbyggnader behövs inga andra bärande konstruktioner än ZIP-Elementen – det innebär att byggtiden kan kortas dramatiskt. I högre byggnader blir ZIP-Elementen effektiva utfackningsväggar i bärande konstruktioner. Jämfört med den traditionellt reglade väggen får du ett rationellt arbete, och en vägg helt utan köldbryggor.

Energieffektivt och kvadratsmart byggande

Med ZIP-Element kan du bygga energieffektivt och kvadratsmart. En normal väggtjocklek i en näranollenergibyggnad är drygt 40 cm. Med ZIP-Elementet blir väggen ungefär hälften så tjock. För en villa i snittstorlek i Sverige ger det ca 10m². Som du kan använda till större boyta, eller mindre markavtryck. Trots de tunna väggarna ger ZIP-Elementet riktigt låga U-värden.

  • ZIP-Elementet är en sandwichkonstruktion med ett extremt isolerande material mellan två skivor av högkvalitativ och återvinningsbar magnesiumoxid
  • Elementen är enkla att montera och  fogas samman med lim, precis som rymdfärjor och flygplan
  • ZIP-Elementen väger 20 kg per kvadratmeter. Det ger dig lättare transporter och ett enklare arbete
  • En enkel träskruv i ZIP-Elementet klarar belastning på upp till 50 kg. Med anpassad plugg, upp till 170 kg
  • Lambdavärde på 0,025 W/mC
  • Finns i tjocklekarna 86, 106. 136. 186 och 190 mm
  • Elementbredden är 1200 mm bred och 3000 mm lång i standardutförande. Finns också i 600 och 900 mm bredd och specialformat kan beställas