Bostäder

Efterfrågan på energieffektiva bostäder är stor och bostadsbristen i Sverige är ännu större.  Bostadsbyggandet i Sverige ökar, men det räcker tyvärr inte. För att Sverige ska kunna möta befolkningstillväxten måste vi bygga ytterligare 20000 bostäder per år. Zenergy tillverkar tillfälliga och permanenta bostäder med höga krav på energieffektivitet och miljöpåverkan.

Användningsområden

Tillfälliga och permanenta bostäder, som kontorsmoduler, skolor, dagis, asylboende, äldreboende och studentboende m.m. Modulerna finns i olika storlekar anpassade till marknadens krav. Samtliga moduler är dockningsbara och kan staplas tre i höjd, utan extra förstärkning.

Lång livslängd och låg energiförbrukning

Bostadsmodulerna har bästa möjliga inomhusmiljö och har en lång livslängd. Det ger ett högt andrahandsvärde. ZIP-Elementet används såväl som i väggar, tak och golv. Med de tunna väggarna blir boytan större men behåller ett lågt U-värde. Det gör att bostadsmodulerna får en energiförbrukning på låga 32-45 kWh/m² per år. Beroende på hur många lägenheter som befinner sig under samma tak och i vilken klimatzon de befinner sig i.

 

  • Brandklasserna A1 och EI60
  • Energiförbrukning på låga 32-45 kWh/m2 per år
  • “Årets bästa energibod” 2013
  • Lång livslängd- ger ett högt andrahandsvärde
  • Tunna väggar, lågt U-värde
  • Lätta transporter och lyft
  • Vi anpassar insidan och utsidan precis efter dina önskemål. Förutom vår expertis kan du även få hjälp av arkitekter