Se vårt effektiva ZIP-Bostadskoncept

För att illustrera vårt effektiva ZIP-Bostadskoncept, där bostäderna tillverkas i fabrik för att sedan lyftas på plats, har vi tagit fram den här filmen där de 4 timmar det tog att etablera en våning ZIP-Bostäder åt Wallenstam i Mölndal har komprimerats till 4 minuter.