Pressmeddelanden 2019

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2019.

Fakta

  • Pressrelease Zenergy 18 mars 2019 – Uppdaterad information rekonstruktionens status
  • Pressrelease Zenergy 12 februari 2019 – Framfast backar från avtal
  • Pressrelease Zenergy 11 januari 2019  – Information om att företagsrekonstruktionen beviljats av Jönköpings tingsrätt
  • Pressrelease Zenergy 10 januari 2019 – Information om bolagets status och situation