Pressmeddelanden 2019

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2019.

Fakta

 • Pressrelease Zenergy 21 maj 2019 – Zenergy presenterar privat aktieägare som utökat sitt innehav till över 5%
 • Pressrelease Zenergy 17 maj 2019 – Offentliggörande av Memorandum företrädesemission
 • Pressrelease Zenergy 16 maj 2019 – CFO vice VD slutar
 • Pressrelease Zenergy 16 maj 2019 – Ackord 50% beviljat
 • Pressrelease Zenergy 9 maj 2019 – Fredrik Ståhl uttalande
 • Pressrelease Zenergy 9 maj 2019 – Tidplan för företrädesemission
 • Pressrelease Zenergy 7 maj 2019 – Kommunike Årsstämma 2019
 • Pressrelease Zenergy 6 maj 2019 – Personalbostad såld
 • Pressrelease Zenergy 24 april 2019 – Förlängning av rekonstruktion beviljad
 • Pressrelease Zenergy 18 april 2019 – Styrelsen i Zenergy AB (publ) kompletterar sitt förslag till val av styrelseledamöter
 • Pressrelease Zenergy 18 april 2019 – Uppdaterad information rekonstruktionens status
 • Pressrelease Zenergy 1 april 2019 – Zenergy’s fastighetsprojekt Illern om 23 st energieffektiva lägenheter har sålts
 • Pressrelease Zenergy 1 april 2019 – Zenergy presenterar förslag på kapitaltillskott genom emissioner till bl.a nya huvudägare
 • Pressrelease Zenergy 26 mars 2019 – K-Fastigheter beställningsåtagande
 • Pressrelease Zenergy 18 mars 2019 – Uppdaterad information rekonstruktionens status
 • Pressrelease Zenergy 12 februari 2019 – Framfast backar från avtal
 • Pressrelease Zenergy 11 januari 2019  – Information om att företagsrekonstruktionen beviljats av Jönköpings tingsrätt
 • Pressrelease Zenergy 10 januari 2019 – Information om bolagets status och situation