Pressmeddelanden 2019

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2019.

 • Pressrelease Zenergy 22 nov 2019 – Rättelse: Delårsrapport ZENERGY AB (publ) januari – september 2019
 • Pressrelease Zenergy 22 nov 2019 – Delårsrapport ZENERGY AB (publ) januari – september 2019
 • Pressrelease Zenergy 14 nov 2019 – Samarbetsavtal Defigo Villa
 • Pressrelease Zenergy 8 nov 2019 -Leverans- och Samarbetsavtal Pansanté.
 • Pressrelease Zenergy 18 okt 2019 – Zenergy AB träffar överenskommelse om nya förutsättningar för samarbete med K-Fast Holding AB
 • Pressrelease Zenergy 15 okt 2019 – Staten beställer ca 36 MSEK
 • Pressrelease Zenergy 23 augusti 2019 – Fortifikationsverket avropar 6 kontorsenheter för ca 1,9 MSEK
 • Pressrelease Zenergy 18 juli 2019 – BTA stopp status emissioner
 • Pressrelease Zenergy 5 juli 2019 – Status emissioner
 • Pressrelease Zenergy 1 juli 2019 – Rekonstruktionen upphör för Zenergy AB
 • Pressrelease Zenergy 17 juni 2019 – Zenergy når fulltecknad företrädesemission
 • Pressrelease Zenergy 11 juni 2019 – Ackordet har vunnit laga kraft och rekonstruktören ansöker om upphörande av rekonstruktionen
 • Pressrelease Zenergy 7 juni 2019 –  K-fastigheter kompletterar sitt innehav och köper entreprenadenheter av Zenergy
 • Pressrelease Zenergy 7 juni 2019 –  Zenergy’s tf VD Johan Olofsson blir VD för nya Zenergy
 • Pressrelease Zenergy 5 juni 2019 – Påminnelse sista dagen för handel med teckningsrätter
 • Pressrelease Zenergy 29 maj 2019 – Zenergy påminner om Småbolagsdagen i Stockholm med Aktiespararna samt bolagspresentation med GCF i Göteborg
 • Pressrelease Zenergy 21 maj 2019 – Zenergy presenterar privat aktieägare som utökat sitt innehav till över 5%
 • Pressrelease Zenergy 17 maj 2019 – Offentliggörande av Memorandum företrädesemission
 • Pressrelease Zenergy 16 maj 2019 – CFO vice VD slutar
 • Pressrelease Zenergy 16 maj 2019 – Ackord 50% beviljat
 • Pressrelease Zenergy 9 maj 2019 – Fredrik Ståhl uttalande
 • Pressrelease Zenergy 9 maj 2019 – Tidplan för företrädesemission
 • Pressrelease Zenergy 7 maj 2019 – Kommunike Årsstämma 2019
 • Pressrelease Zenergy 6 maj 2019 – Personalbostad såld
 • Pressrelease Zenergy 24 april 2019 – Förlängning av rekonstruktion beviljad
 • Pressrelease Zenergy 18 april 2019 – Styrelsen i Zenergy AB (publ) kompletterar sitt förslag till val av styrelseledamöter
 • Pressrelease Zenergy 18 april 2019 – Uppdaterad information rekonstruktionens status
 • Pressrelease Zenergy 1 april 2019 – Zenergy’s fastighetsprojekt Illern om 23 st energieffektiva lägenheter har sålts
 • Pressrelease Zenergy 1 april 2019 – Zenergy presenterar förslag på kapitaltillskott genom emissioner till bl.a nya huvudägare
 • Pressrelease Zenergy 26 mars 2019 – K-Fastigheter beställningsåtagande
 • Pressrelease Zenergy 18 mars 2019 – Uppdaterad information rekonstruktionens status
 • Pressrelease Zenergy 12 februari 2019 – Framfast backar från avtal
 • Pressrelease Zenergy 11 januari 2019  – Information om att företagsrekonstruktionen beviljats av Jönköpings tingsrätt
 • Pressrelease Zenergy 10 januari 2019 – Information om bolagets status och situation