Pressmeddelanden 2019

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2019.

Fakta

  • Pressrelease Zenergy 10 januari 2019 – Information om bolagets status och situation
  • Pressrelease Zenergy 11 januari 2019  – Information om att företagsrekonstruktionen beviljats av Jönköpings tingsrätt