Pressmeddelanden 2018

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2018.

Fakta

  • Pressrelease Zenergy 26 april 2018 Hooks och Strix
  • Pressrelease Zenergy 17 april 2018 – Årsredovisning 2017 publicerad
  • Pressrelease Zenergy 7 mars 2018 – Rekrytering av Johan Olofsson
  • Pressrelease Zenergy 23 februari 2018 – Bokslutskommuniké
  • Pressrelease Zenergy 17 januari 2018 – CE-märkning av ZIP-Elementet