Pressmeddelanden 2018

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2018.

 • Pressrelease Zenergy 20 december 2018 – Information om ny tf. VD Johan Olofsson
 • Pressrelease Zenergy 12 december 2018 – Information om bolagets finansiella situation och likviditet
 • Pressrelease Zenergy 9 november 2018 – Avtal Mauritzberg med information gällande Heby
 • Pressrelease Zenergy 29 oktober 2018 – Avtal med bostadsutvecklaren Gotlandskronan AB
 • Pressrelease Zenergy 11 oktober 2018 – Avtal med bostadsutvecklaren Framfastgruppen AB
 • Pressrelease Zenergy 11 september 2018 – Rekrytering ny VD samt ledamöter
 • Pressrelease Zenergy 7 september 2018 – Investeringsbidrag med stort intresse
 • Pressrelease Zenergy 15 augusti 2018 – Sista dag för handel med BTA är den 20 augusti 2018
 • Pressrelease Zenergy 9 augusti 2018 – Veidekkebolag väljer Zenergy ZIP-Entrenadmoduler till Landvetterkrossen
 • Pressrelease Zenergy 21 juni 2018 – Sista dag för handel i Zenergys teckningsoptioner, TO1B är den 26 juni 2018
 • Pressrelease Zenergy 21 juni 2018 – Företrädesemissionen på 48.8 MSEK tecknades till 56 %
 • Pressrelease Zenergy 25 maj 2018 – Färdigställande av Wallenstam etab i Lackarebäck
 • Pressrelease Zenergy 22 maj 2018 – Företrädesemission 48.8 MKR
 • Pressrelease Zenergy 8 maj 2018 – Kommuniké från årsstämman 2018
 • Pressrelease Zenergy 7 maj 2018 – Kvartalsrapport Q1
 • Pressrelease Zenergy 26 april 2018 – Hooks och Strix
 • Pressrelease Zenergy 17 april 2018 – Årsredovisning 2017 publicerad
 • Pressrelease Zenergy 7 mars 2018 – Rekrytering av Johan Olofsson
 • Pressrelease Zenergy 23 februari 2018 – Bokslutskommuniké
 • Pressrelease Zenergy 17 januari 2018 – CE-märkning av ZIP-Elementet