Pressmeddelanden 2018

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2018.

Fakta

  • Pressrelease Zenergy 23 februari 2018 – Bokslutskommuniké
  • Pressrelease Zenergy 17 januari 2018 – CE-märkning av ZIP-Elementet