Pressmeddelanden 2017

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2017.

 • Pressrelease Zenergy 24 november 2017 – Delårsrapport Q3-2017
 • Pressrelease Zenergy 15 november 2017 – Bidrag från Vinnova till utvecklingsprojekt NZEB, Nära Noll Energi Byggnader
 • Pressrelease Zenergy 1 november 2017 – Bidrag från Vinnova till utvecklingsprojekt inom Byggnadsteknologi Chalmers Tekniska Högskola
 • Pressrelease Zenergy 30 oktober 2017 – Avtal undertecknat Erlandsson Bygg gällande Entreprenadarbeten ZIP-Bostäder i modulär arkitektur
 • Pressrelease Zenergy 19 september 2017 – Avstämningsdag gällande omstämpling av aktier
 • Pressrelease Zenergy 16 augusti 2017 – Fullständiga förslag inför extra bolagsstämma tisdagen den 29 augusti 2017 i Jönköping
 • Pressrelease Zenergy 31 juli 2017 – Slutlig registrering av företrädesemissioen
 • Pressrelease Zenergy 27 juli 2017 – Kallelse extra bolagsstämma tisdagen den 29 augusti 2017 i Jönköping
 • Pressrelease Zenergy 19 juli 2017 – Ramavtal undertecknat mellan K-Fastigheter och Zenergy gällande delägarskap och försäljning av ZIP-Bostäder
 • Pressrelease Zenergy 7 juli 2017 – Avtal undertecknat mellan Wallenstam Fastigheter AB och Zenergy AB gällande bostäder med modulär arkitektur
 • Pressrelease Zenergy 4 juli 2017 – Sista dagen för handel med BTA’n i Zenergy den 6 juli
 • Pressrelease Zenergy 28 juni 2017 – Fulltecknad företrädesemission på 47,1 MSEK
 • Pressrelease Zenergy 21 juni 2017 – Publicering av tilläggsprospekt vid företrädesemissionen på 47,1 MSEK
 • Pressrelease Zenergy 20 juni 2017 – Beställning av 750 Zenergy ZIP-Bostäder till ny kund och möjligt delägarskap i Zenergy AB
 • Pressrelease Zenergy 14 juni 2017 – Beställning av Zenergy ZIP-Skola till ett värde av 2 miljoner kronor
 • Pressrelease Zenergy 13 juni 2017 – Beställning av Zenergy ZIP-Bostäder för 9 miljoner kronor
 • Pressrelease Zenergy 7 juni 2017 – Offentliggörande av prospekt inför Zenergys företrädesemission på 47,1 MSEK
 • Pressrelease Zenergy 7 juni 2017 – Fortsatta leveranser av skolor, beställning av Hok i Vaggeryds kommun
 • Pressrelease Zenergy 17 maj 2017 – Beställning från ny kund av byggbodar
 • Pressrelease Zenergy 11 maj 2017 – ZIPRENT uthyrning till Strix Television
 • Pressrelease Zenergy 9 maj 2017 – Beslut gällande Incitamentsprogram 2017-2020
 • Pressrelease Zenergy 8 maj 2017 – Kommunike årsstämman 2017
 • Pressrelease Zenergy 8 maj 2017 – Kvartalsrapport Q1
 • Pressrelease Zenergy 8 maj 2017 – Styrelsens förslag till en företrädesemission på totalt 47,1 MSEK
 • Pressrelease Zenergy 20 april 2017 – Styrelsens förslag på beslut till bolagsstämman den 8 maj
 • Pressrelease Zenergy 20 april 2017 – Årsredovisning 2016 är nu publicerad. (Den finns att läsa under Investerare 2016)
 • Pressrelease Zenergy 7 april 2017 – Godkänt bygglov och köp av mark i Skillingaryd för modulbostäder
 • Pressrelease Zenergy 6 april 2017 – Avsiktsförklaring Wallenstam och Zenergy modulbostäder
 • Pressrelease Zenergy 29 mars 2017 – Entreprenadbolag avtal med Zenergy
 • Pressrelease Zenergy 13 mars 2017 – Fortifikationsverket beställer Zenergy kontorsmoduler
 • Pressrelease Zenergy 24 februari 2017 – Bokslutskommunike 2016
 • Pressrelease Zenergy 23 februari 2017 – Leverans av förskola och fortsatt samarbete med Skanska Maskin AB