Pressmeddelanden 2016

Nedan presenteras alla Pressmeddelanden publicerade

av Zenergy AB (publ) 2016.

 • Pressrelease Zenergy 12 december 2016 – Riktad nyemission
 • Nyhetsbrev Zenergy 24 november 2016 – Slutleverans av evakueringsbostader till Stångåstaden genomförd
 • Pressrelease Zenergy 23 november 2016 – Avtal tecknat med Nässjö kommun gällande förskola
 • Pressrelease Zenergy 21 november 2016 – Incitamentsprogramm 2016-2017
 • Pressrelease Zenergy 27 september 2016 – Leveranser av Compact Villa till Stångåstaden har påbörjats
 • Pressrelease Zenergy 14 september 2016 köp av mark i Skillingaryd för bostäder
 • Pressrelease Zenergy 13 september 2016 Leveranser av Zenergy ZIP-Byggbodar till ny kund
 • Pressrelease Zenergy 26 augusti 2016 – Halvårsrapport januari-juni 2016
 • Pressrelease Zenergy 25 augusti 2016 – Handel med nyemitterade aktier och teckningsoptioner av serie TO 1
 • Nyhetsbrev Zenergy 22 augusti 2016 – Publicering gällande WoodXZIP projektet
 • Pressrelease Zenergy 16 augusti 2016 – Emission av units registrerad
 • Pressrelease Zenergy 7 juli 2016 Leveranser av Zenergy ZIP-Bostäder till Halmstad
 • Pressrelease Zenergy 7 juli 2016 Dom gällande begäran om överprövning Stockholmshem
 • Pressrelease Zenergy 1 juli 2016 Leveranser av Zenergy ZIP-Bostäder till Varbergs kommun
 • Pressrelease Zenergy 30 juni 2016 – Köp av fabriken i Skillingaryd
 • Pressrelease Zenergy 27 juni 2016 ZIP-Kontorsmoduler till Växjö Energi
 • Pressrelease Zenergy 14 juni 2016 – Övertecknad företrädesemission
 • Pressrelease Zenergy 8 juni 2016 evakueringsbostäder Linköping
 • Pressrelease Zenergy 1 juni 2016 – Leveranser av Zenergy ZIP-Byggbodar till ny kund
 • Pressrelease Zenergy 25 maj 2016 – Kommuniké Bolagsstämma
 • Pressrelease Zenergy 23 maj 2016 – Zenergy inleder teckningsperioden i företrädesemissionen
 • Pressrelease Zenergy 20 maj 2016 – Offentliggörande av Memorandum företrädesemission
 • Pressrelease Zenergy 12 maj 2016 – Anbud HABO kommun upphandlingsstatus
 • Pressrelease Zenergy 11 maj 2016 – Företrädesemission om ca 23 milj
 • Pressrelease Zenergy 29 april 2016 – Inlösen optioner  2015-2016 mars 2016
 • Pressrelease Zenergy 29 april 2016 – Ansökan om överprövning Stockholmshem
 • Pressrelease Zenergy 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB 27 april 2016
 • Pressrelease Zenergy 20 april 2016 – Anbud Stockholmshem upphandlingsstatus
 • Pressrelease Zenergy 5 april 2016 – Världsnyhet ZIP-Bomodul-2016
 • Pressrelease Zenergy 5 april 2016 – Compact living för moderna människor
 • Pressrelease Zenergy 5 april 2016 – Inlösen optioner
 • Nyhetsbrev Zenergy 4 februari 2016 – ZIP-Bomodul HVB anpassade tidigarelagd leveranser