Om Zenergy

Zenergy tillverkar produkter för dig som har höga krav på effektivitet och säkerhet. Med grunden i vårt egenutvecklade och patenterade ZIP-Element, levererar vi Bostäder och ZIP-Entreprenad över hela Sverige. Till människor som vill bo eller bygga smart, energieffektivt och brandsäkert.

Zenergy ZIP-Element

Zenergy ZIP-Element är ett modernt och högkvalitativt byggelement för väggar, tak och golv som ingår i alla våra produkter. ZIP-Element är en sandwichkonstruktion som består av ett extremt isolerande material mellan två skivor av högkvalitativ och återvinningsbar magnesiumoxid. Det är fukt- och mögelresistent och ger extremt god isolering. Dessutom är det obrännbart med den brandtekniska klassen A1 och brandmotståndsklassen EI60.

ZIP-Elementet är stommen i våra bomoduler och byggbodar. Det gör att vi kan leverera smarta, energieffektiva och brandsäkra lösningar för bostads- och byggbranschen. Vi har flexibla modullösningar, såväl för byggarbetsplatsen som bostäder, kontor, äldreboenden, dagis och skolor. 

Zenergy Moduler är handikappanpassade och framtagna för optimal funktionalitet, med smarta och enkla lösningar. Zenergy moduler byggs enligt vår egen flexibla, modulära arkitektur som möjliggör snabb och kostnadseffektiv produktion till hög kvalitét.

Kvalitetspolicy

För Zenergy är EUs stränga Energieffektiviseringsdirektiv liksom andra krav gällande miljövänlighet och kvalitet av största vikt. Den totala Kundtillfredsställelsen är oerhört väsentlig för Zenergy. Vi vill kunna ge våra kunder en så bra produkt som möjligt vid överenskommen tid och till rätt pris samt ge dem den service som efterfrågas för en total upplevd kundtillfredsställelse.

Zenergys verksamhet skall kännetecknas av kvalitet och miljömedvetenhet och vi skall erbjuda kundens krav på produkterna med hög kvalitet. Långvariga samarbeten både med och genom egna medarbetare liksom mot våra leverantörer, där erfarenhet och förtroende är utmärkande för relationerna, gör att vi kan upprätthålla den kvalitet som vi och våra kunder efterfrågar. Vi säkerställer att våra medarbetare efterföljer befintliga rutiner samt alltid prioriterar en hög säkerhet i produktionen, kvaliteten i genomfört arbete liksom materialval med hänsyn till miljö och energi effektivitet i produkterna. Vid tillverkning sker ständiga kontroller av förloppet av flera medarbetare för att kvaliteten på produkten skall vara så hög som möjligt.