Marknadsinformation 2019

Nedan presenteras all Marknadsinformation publicerad

av Zenergy AB (publ) 2019.

  • Zenergy 26 augusti 2019 – Zenergy presenterar bland annat emissionskostnader och en ny informationspolicy