Marknadsinformation 2018

Nedan presenteras all Marknadsinformation publicerad

av Zenergy AB (publ) 2018.

Fakta

  • Zenergy 28 februari 2018 – Månadsbrev februari
  • Zenergy 12 februari 2018 – Förändring av organisationen inom Zenergy
  • Zenergy 26 januari 2018 – Månadsbrev januari