MEDDELANDE TILL INVESTERARE
24 maj, 2024

Pressmeddelande – Zenergy AB (publ): Omvandling av betalda tecknade units (BTU) och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 B

PM_Omvandling-och-forsta-dag-for-handel-med-TO-_Zenergy-AB-publ_2024-05-24Ladda ner