Investerare 2020

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2020

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

  • 2020-11-27 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – september 2020
  • 2020-08-28 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni 2020
  • 2020-05-27 Fullständigt beslutsförslag av incitamentsprogram inför ordinarie årsstämma 10 juni Zenergy AB (publ)
  • 2020-05-15 Kvartalsrapport Zenergy AB (publ) januari – mars 2020
  • 2020-05-13 Kallelse till årsstämma i Zenergy AB (publ) den 10 juni 2020