Investerare 2019

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2019

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

 • Årsredovisning 2019
 • Revisionsberättelse 2019
 • Bokslutskommuniké 2019
 • 2019-11-22 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari–september 2019
 • 2019-08-27 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari–juni 2019
 • 2019-07-02 Zenergy AB:s share (ZENZIP B) and BTA (ZENZIP BTA B) is transferred to the ordinary list
 • 2019-05-20 Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB (publ)
 • 2019-05-20 Första teckningsdag i Zenergys (publ) förträdesemission
 • 2019-05-20 Anmälningssedel för teckning utan företräde i Zenergy AB (publ)
 • 2019-05-20 Teaser Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB (publ)
 • 2019-05-13 Protokoll från årsstämman i Zenergy AB (publ) 2019
 • 2019-05-06 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – mars 2019
 • 2019-04-22 Förslag till beslut m.m. inför årsstämma i Zenergy AB (publ)
 • 2019-04-05 Kallelse till årsstämma i Zenergy AB (publ) den 6 maj 2019