Investerare 2019

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2019

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

Fakta

  • 2019-04-05 Kallelse till årsstämma i Zenergy AB (publ) den 6 maj 2019