Investerare 2018

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2018

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

Fakta

  • 2018-08-24 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni Q2 2018
  • 2018-05-08 Fastställanden av föreslag till beslut på Zenergy årsstämman 2018
  • 2018-05-07 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – mars 2018
  • Kallelse till årsstämma i Zenergy AB (publ) 7 maj
  • 2018-06-01 Prospekt inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB
  • 2018-06-01 Teaser Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB
  • 2018-06-01 Anmälningssedel för teckning utan företräde i Zenergy AB