Investerare 2018

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2018

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

 • Årsredovisning 2018
 • Revisionsberättelse 2018
 • Bokslutskommuniké 2018
 • 2018-11-23 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – september Q3 2018
 • 2018-08-24 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni Q2 2018
 • 2018-05-08 Fastställanden av föreslag till beslut på Zenergy årsstämman 2018
 • 2018-05-07 Delårsrapport Zenergy AB (publ) januari – mars 2018
 • Kallelse till årsstämma i Zenergy AB (publ) 7 maj
 • 2018-06-01 Prospekt inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB
 • 2018-06-01 Teaser Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB
 • 2018-06-01 Anmälningssedel för teckning utan företräde i Zenergy AB