Investerare 2018

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2017

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

Fakta

  • Bokslutskommuniké  2018