Investerare 2016

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2016

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

 • Årsredovisning 2016
 • Bokslutskommuniké 2016
 • 2016-11-25 Delårsrapport Q3-2016
 • 2016-08-26 Delårsrapport Q2-2016
 • 2016-06-08 Protokoll från årsstämma i Zenergy AB 2016
 • 2016-05-22 Inbjudan till teckning av Units i Zenergy AB (publ)
 • 2016-05-22 Memorandum avseende Företrädesemission 23 maj – 8 juni 2016
 • 2016-05-16 Delårsrapport Q1 2016
 • 2016-05-16 Anmälningssedel för teckning av units i Zenergy AB (publ) utan företrädesrätt
 • 2016-05-11 Förslag till ny bolagsordning  2016
 • 2016-05-11 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen  2016
 • 2016-05-11 Stryrelsens förslag till beslut om emisson av teckningsoptioner  2016
 • 2016-05-11 Förslag till beslut om bemyndigande  2016
 • 2016-04-24 Kallelse till årsstämma 2016