Investerare 2015

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2015

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

  • Zenergy Årsredovisning med Revisionsberättelse 2015
  • Bokslutskommuniké 2015
  • Senareläggning av notering
  • Pressrelease inför nyemmision
  • Bolagsordning
  • Delårsrapport 2015-06-30
  • Protokoll Årsstämma 2015
  • Protokoll X-tra bolagstämma 2015-08-26
  • Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB 19/10 – 6/11 2015
  • Zenergy-Börsprospekt 2015