Investerare 2014

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2014

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

  • Årsredovisning 2014
  • Protokoll Extra bolagstämma  2014-12-12
  • Protokoll Årsstämma 2014