Investerare 2013 och tidigare

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2013

och tidigare som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare

Årsredovisning 2013

Protokoll Extra bolagstämma 2013-10-29

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011