Finansiering

ZIPRENT – Enkelt att köpa, hyra eller leasa våra moduler

 

Genom vårt samarbete med Ikano Bank kan ni hyra eller leasa moduler av Zenergy ZIPRENT AB.

Fördelar med att hyra eller att leasa:
• Förbättrad likviditet
• Inget krav på kontantinsats
• Förenklad budgetering och bokföring (modulerna behöver inte tas med i balansräkningen)
• Betalar bara för användandet – inte ägandet
• Kan behålla eller öka låneutrymmet hos er bank
• Hyra innebär att ni slipper äga modulerna