Zenergy medverkade vid fastighetsmässan Nordic Property Expo 2018

Vi ställde ut på Svenska Mässan i Göteborg den 11-12 september. Den nordiska arenan för framtidens fastighetsbransch.

Intresset var stort för våra kostnads- och energieffektiva ZIP-Bostäder och vi knöt flera värdefulla kontakter. Fastighetsbranschen har blivit allt mer intresserad av modulärt tillverkade fastighetslösningar. Bostadsrättsmarknaden har blivit mer osäker vilket bidrar till att många aktörer nu ökar sitt fokus på hyresrätter.

För att nå de största befolkningsgrupperna krävs det att man kommer ner i pris utan att tumma på kvaliteten. Dessutom väntar strängare energikrav i form av EU-direktiv som införs år 2020. Zenergy är idag utmärkt positionerat för att inleda samarbeten med större svenska eller nordiska aktörer som önskar bli marknadsledande inom det här segmentet, och det väckte stort intresse på den här mässan