Övertändningstest av Zenergy ZIP-Bomodul

Den fullskaliga brandtesten av konstruktionen visade mycket bra resultat. Se hela förloppet här.

Zenergy initierade en fullskalig brandmotståndstest på Axamo flygfält i en Zenergy ZIP-Bostadsmodul. Brandmotståndstestet gav ett mycket bra resultat och resulterade i att Bostadsmodulen efter 65 minuter fortfarande var intakt och ingen brandspridning enligt gängse standarder kunde fastställas.