Extra bolagsstämma i Zenergy AB den 26 augusti 2015

hero kbvic7fhdvboxwvtq17t

Extra bolagsstämma i Zenergy AB

Aktieägarna i Zenergy AB, org. nr 556796-2260,

kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen

den 26 augusti 2015 kl. 15.00, på Elite Park

Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.

Kallelse sker genom annonsering i Post och

inrikes tidningar, Dagens Industri och genom att kallelsen hålls

tillgänglig på bolagets webbplats den 29 juli 2015.