Fem miljoner kronor blev fulltecknat på fem dagar

Den rådande gynnsamma marknadsutvecklingen för Zenergys produkter i form av ökat bostadsbyggande, stora infrastrukturprojekt, expansiv asylboende sektor liksom det kortsiktiga behovet av studentbostäder kräver generellt ökade produktionskapaciteter. Zenergy har många långt framskridna förhandlingar med potentiella kunder och samarbetspartners.

Zenergy märker även en ökad efterfrågan av det patenterade ZIP-Element som med vars hjälp en bättre energieffektivitet kan uppnås liksom ett betydligt högre brandmotstånd i produkterna. Med hjälp av ZIP-Elementet skapas möjligheten att bygga med en bättre utnyttjandegrad av tillgänglig byggyta. För att möjliggöra förberedelserna liksom produktutvecklingen för att realisera dessa möjliga potentialer måste Zenergy kapitaliseras, styrelsen har därför för avsikt att genomföra en nyemission under hösten 2015 i samband med planerad listning på handelsplats. Fram tills dess behövde Zenergy kortsiktigt tillföras 5 miljoner kronor i form av en bryggfinansiering som nu är genomförd.