Investerare 2017

Nedan presenteras alla publicerade dokument gällande för år 2017

som berör Zenergys AB (publ) ägare samt investerare.

Fakta

  • 2017-07-27 Kallelse till extra bolagsstämma den 29 augusti 2017 i Zenergy AB (publ)
  • 2017-06-21 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB
  • 2017-06-07 Prospekt nyemission juni 2017
  • 2017-06-07 Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB (publ)
  • 2017-06-07 Anmälningssedel – Teckning utan företräde
  • 2017-05-17 Protokoll från årsstämman i Zenergy AB 2017
  • 2017-05-08 Delårsrapport Q1-2017
  • 2017-04-20 Förslag från styrelsens inför årsstämman 8 maj 2017
  • 2017-04-05 Kallelse till Årsstämma i ZENERGY AB den 8 maj 2017
  • 2017-04-05 Fullmaktsformulär Zenergy AB stämman 2017